วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ฐิติวัสส์ โพธิประสาท 
ชื่อเล่น แซม
รหัสนักศึกษา 544188124 หมุ่3
คณะ ครุศาสตร์  สาขา การประถมศึกษา
เกิด วันที่ 28 เมษายน 2536

คติประจำใจ รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิติคือการศึกษา